Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXII/225/17 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2017-03-29 13:44:05
Uchwała Nr XXXII/224/17 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok

2017-03-29 13:38:58
Uchwała Nr XXXII/223/17 w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym – Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie

2017-03-29 13:28:15
Uchwała Nr XXXII/222/17 w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy z Miastami Partnerskimi w 2017 r.

2017-03-29 13:25:25
Uchwała Nr XXXII/221/17 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie

2017-03-29 13:17:22
Uchwała Nr XXXII/220/17 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

2017-03-29 13:12:35
Uchwała Nr XXXII/219/17 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów

2017-03-29 13:12:19
Uchwała Nr XXXII/218/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-03-29 13:06:45
Uchwała Nr XXXII/217/17 w sprawie rozwiązania Zespołu Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie

2017-03-29 13:05:18
Uchwała Nr XXXII/216/17 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Dzierżoniowie

2017-03-29 13:03:58