KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W 2016 ROKU 

 
 

1.

Zakres kontroli:Prawidłowośc realizacji wydaktów budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst. zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na padstawie ustawy lub pozorumienia z organami administracji rządowej.

Organ prowadzący kontrolę:Wojewoda Dolnośląski

Termin:15-29.04.2016r.

Zapisy:wystąpienie pokontrolne

 

2.

Zakres kontroli:Czynności w zakresie audytu gospodaorwania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - Projekt "Partnerstwo jst Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólne w stronę zrównoważonego rozwoju" w ramach prjektu "Wsparcie dla jednostek samorządów terytorialnych - konkursy dotacji". -wniosek o płatność

Organ prowadzący kontrolę:Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu

Termin:7-8.04.2016r.

Zapisy:protokół

 

3.

Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: "Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie - drogi gminnej nr 117087D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384" w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój".

Organ prowadzący kontrolę:Wojewoda Dolnośląski

Termin:24.05.2016r.

Zapisy:wystąpienie pokontrolne

 

 

Liczba odwiedzin : 521
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Droszczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2017-06-01 11:54:22
Czas publikacji: 2017-06-01 12:10:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak