KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W 2015 ROKU 

 
 

1.

Zakres kontroli: Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZIP.271.29.2014 na opracowanie dokumentu pn. :Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020" oraz czterach programów sektorowych (...) w związku z realizacją projektu 91/MOF/2/2013.

Organ prowadzący kontrolę:Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departement Programów Pomocowych

Termin:13.05.2015r.

Zapisy:kontrola na dokumentach w Ministerstwie.

 

2.

Zakres kontroli: Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rząowej dotyczących wydawania, cofania i wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Organ prowadzący kontrolę:Wojewoda Dolnośląski

Termin:13-14.10.2015r.

Zapisy:wystąpienie pokontrolne i odpowiedź

 

3.

Zakres kontroli: Kontrola problemowa archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego

Organ prowadzący kontrolę:Archiwum Państwowe

Termin:27.08.2015r.

Zapisy:protokół zalecenia zrealizowano

 

4.

Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta w Dzierżoniowie

Organ prowadzący kontrolę:Archiwum Państwowe

Termin:23.09.2015r.

Zapisy:protokól, zalecenia i odpowiedź

 

 

 

Liczba odwiedzin : 442
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Droszczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2017-06-01 11:25:39
Czas publikacji: 2017-06-01 11:49:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak