Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XV/109/2003 w sprawie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie i Burmistrza Dzierżoniowa.

2016-06-22 09:51:03
Uchwała Nr XV/118/2003w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2003 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Dzierżoniowa


2003-10-02 13:29:14
Uchwała Nr XV/117/2003 w sprawie sposobu rozpatrywania oraz załatwiania skarg


2003-10-02 13:27:24
Uchwała Nr XV/115/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/95 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących


2003-10-02 13:25:04
Uchwała Nr XV/114/2003 w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury


2003-10-02 13:24:26
Uchwała Nr XV/113/2003 w sprawie połączenia instytucji kultury pn. Izba Regionalna w Dzierżoniowie z Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury.


2003-10-02 13:24:04
Uchwała Nr XV/112/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa ... (dot. rejonu od ul. Nowowiejskiej dla części miasta Dzierżoniów - obręb Dolny)


2003-10-02 13:23:30
Uchwała Nr XV/111/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/433/02 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Dzierżoniów


2003-10-02 13:22:55
Uchwała nr XV/110/2003 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów do Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat


2003-10-02 13:22:38