Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXI/214/17 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2017-03-02 12:17:39
Uchwała Nr XXXI/213/17 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2016 rok

2017-03-02 12:16:39
Uchwała Nr XXXI/212/17 w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów

2017-03-02 12:14:04
Uchwała Nr XXXI/211/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-03-02 12:12:58
Uchwała Nr XXXI/210/17 w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco jako zabezpieczenia gwarancji bankowej ustanowionej w związku z organizacją LOTERII SMOK PUBLICZNOŚCI 2017 organizowanej w ramach XXIII Dzierżoniowskich Prezentacji 2017

2017-03-02 12:11:02
Uchwała Nr XXXI/209/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy drogi gminnej nr 117132 D z Ludwiga Zamenhoffa na ulicę Ludwika Zamenhofa

2017-03-02 12:09:31
Uchwała Nr XXXI/208/17 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Dzierżoniowie (ul. Wojciecha Kilara)

2017-03-02 11:54:37
Uchwała Nr XXXI/207/17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2017

2017-03-02 11:39:40