Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzierżoniów informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie”. Postępowanie prowadzone jest przez Wójta Gminy Dzierżoniów na wniosek Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Wykaz działek objętych przedsięwzięciem na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów: działka nr 100/2, 214/4, 215/2, 216/2, 219/2, 224/2, 225/2, 228/4, 232/1, 233, 220/2, 221/4, 222/4, 228/6, 229/4, 249/1, 250/1, 251/1, 252, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 256/1, 254/2, 254/1, 227/2 Obręb Zatorze.

2018-01-03 11:41:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzierżoniów informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie”. Postępowanie prowadzone jest przez Wójta Gminy Dzierżoniów na wniosek Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Wykaz działek objętych przedsięwzięciem na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów: działka nr 100/2, 214/4, 215/2, 216/2, 219/2, 224/2, 225/2, 228/4, 232/1, 233, 220/2, 221/4, 222/4, 228/6, 229/4, 249/1, 250/1, 251/1, 252, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 256/1, 254/2, 254/1, 227/2 Obręb Zatorze.

2017-12-05 13:00:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzierżoniów informujące strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie”. Postępowanie prowadzone jest przez Wójta Gminy Dzierżoniów na wniosek Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

2017-11-14 08:32:29
Obwieszczenie dla stron postępowania dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów handlowych (budynek A o pow. ok. 2500m2 , budynek B o pow. ok. 2800 m2) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkingami, drogami wewnętrznymi i placami manewrowymi (miejscem planowanej inwestycji jest teren położony pomiędzy ul. Parkową a ul. Piastowską w Dzierżoniowie (działki nr. 58/26, 58/27, 58/32, 58/33, 58/34, 58/38, 58/40, 58/45, 58/48, 58/49 Obręb Centrum). Wnioskodawca: EJK-INVEST Sp. z o.o. Sp. komandytowa (ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań). Decyzja Burmistrza Dzierżoniowa ZK.6220.5.2017 z dnia 26.10.2017r.

2017-10-27 09:40:54
Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów handlowych (budynek A o pow. ok. 2500m2 , budynek B o pow. ok. 2800 m2) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkingami, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi (miejscem planowanej inwestycji jest teren położony pomiędzy ul. Parkową a ul. Piastowską w Dzierżoniowie (działki nr. 58/26, 58/27, 58/32, 58/33, 58/34, 58/38, 58/40, 58/45, 58/48, 58/49 Obręb Centrum). Postanowienie Burmistrza Dzierżoniowa w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia – postanowienie ZK.6220.5.2017 z dnia 29.09.2017r. Postępowanie wszczęte na wniosek - EJK-INVEST Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań.

2017-09-29 14:34:17
Obwieszczenie dla stron postępowania dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów handlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkingami, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi (miejsce przedsięwzięcia teren położony pomiędzy ul. Parkową a ul. Piastowską w Dzierżoniowie). Wnioskodawca EJK-INVEST Sp. z o.o. Sp. komandytowa (ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań).

2017-09-21 09:48:44
Obwieszczenie dla stron postępowania dotyczące postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do energetycznego przetwarzania paliwa RDF zlokalizowanej w Dzierżoniowie przy ul. Złotej 11 (ciepłownia przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie).

2017-07-31 13:08:32
Obwieszczenie dla stron postępowania dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowy nowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Okrzei, Ząbkowickiej Cichej, Bielawskiej, Osiedle Radiowców, Słowiańskiej, Osiedle Słoneczne, Żeromskiego, Kopernika, Andersa, Batalionów Chłopskich, Osadniczej, Strumykowej w Dzierżoniowie. Postępowanie wszczęte na wniosek ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce). Decyzja Burmistrza Dzierżoniowa ZK.6220.4.2017 z dnia 28.07.2017r.

2017-07-28 13:10:18
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkingami, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch obiektów handlowych (pow. zabudowy budynek A ok. 2513m2, budynku B ok. 2805m2, powierzchnia miejsc parkingowo – postojowych oraz dróg manewrowych ok. 6264m2. Miejscem planowanej inwestycji jest teren położony pomiędzy ul. Parkową a ul. Piastowską w Dzierżoniowie (działki nr. 58/26, 58/27, 58/32, 58/33, 58/34, 58/38, 58/40, 58/42, 58/45, 58/48, 58/49 Obręb Centrum). Postępowanie wszczęte na wniosek EJK-INVEST Sp. z o.o. Sp. komandytowa (ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań) działającej przez pełnomocnika Panią Magdalenę Grzegorczyk.

2017-07-11 14:31:28
Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowy nowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Okrzei, Ząbkowickiej Cichej, Bielawskiej, Osiedle Radiowców, Słowiańskiej, Osiedle Słoneczne, Żeromskiego, Kopernika, Andersa, Batalionów Chłopskich, Osadniczej, Strumykowej w Dzierżoniowie. Postanowienie Burmistrza Dzierżoniowa w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia – postanowienie ZK.6220.4.2017 z dnia 06.07.2017r. Postępowanie wszczęte na wniosek - Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

2017-07-07 08:53:11