Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
1/2017 decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch obiektów inżynieryjnych W2-a i W2-b w ciągu projektowanej obwodnicy Dzierżoniowa”. Inwestor – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław), pełnomocnik: (IVIA Sp. z o.o. ul. Kolista 25, 40-486 Katowice)

2018-05-22 16:15:04
2/2017 decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Batalionów Chłopskich 19 w Dzierżoniowie. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę budynku handlowo-usługowego z kinem, parkingów i dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Postępowanie wszczęte na wniosek pełnomocnika działającego w imieniu Savi z siedzibą w Żyrardowie.

2018-05-22 16:12:55
5/2017 decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów handlowych (budynek A o pow. ok. 2500m2 , budynek B o pow. ok. 2800 m2) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkingami, drogami wewnętrznymi i placami manewrowymi (miejscem planowanej inwestycji jest teren położony pomiędzy ul. Parkową a ul. Piastowską w Dzierżoniowie (działki nr. 58/26, 58/27, 58/32, 58/33, 58/34, 58/38, 58/40, 58/45, 58/48, 58/49 Obręb Centrum). Wnioskodawca: EJK-INVEST Sp. z o.o. Sp. komandytowa (ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań). Decyzja Burmistrza Dzierżoniowa ZK.6220.5.2017 z dnia 26.10.2017r.

2017-10-27 09:35:52
4/2017 / decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie zakładu do produkcji elementów z aluminium, cynku wykorzystując technologię wtrysku ciśnieniowego oraz produkcji elementów metalowych połączonych gumą planowaną do realizacji przy ul. Strefowej 14 w Dzierżoniowie. Inwestor: RUPF ATG CASTING POLAND Sp. z o.o. (ul. ul. Świętego Mikołaja 19, 50-128 Wrocław). Decyzja Burmistrza Dzierżoniowa nr ZK.6220.7.2017

2017-08-29 15:29:28
3/2017 decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowy nowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Okrzei, Ząbkowickiej Cichej, Bielawskiej, Osiedle Radiowców, Słowiańskiej, Osiedle Słoneczne, Żeromskiego, Kopernika, Andersa, Batalionów Chłopskich, Osadniczej, Strumykowej w Dzierżoniowie. Postępowanie wszczęte na wniosek ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce). Decyzja Burmistrza Dzierżoniowa ZK.6220.4.2017 z dnia 28.07.2017r.

2017-07-28 13:20:13