Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
2/2017 postanowienie. Postanowienie w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch obiektów inżynieryjnych W2-a i W2-b w ciągu projektowanej obwodnicy Dzierżoniowa” oraz wskazanie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków realizacji przedsięwzięcia. Inwestor – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław) działający przez pełnomocnika (IVIA Sp. z o.o. ul. Kolista 25, 40-486 Katowice)

2018-05-21 16:01:03
5/2017 postanowienie. Postanowienie w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie zakładu do produkcji elementów z aluminium, cynku wykorzystując technologię wtrysku ciśnieniowego oraz produkcji elementów metalowych połączonych gumą. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek RUPF ATG CASTING POLAND Sp. z o.o. S (ul. ul. Świętego Mikołaja 19, 50-128 Wrocław) działającej przez pełnomocnika.

2018-05-21 16:00:01
3/2017 postanowienie. Postanowienie w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia na budowie centrum handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Batalionów Chłopskich 19 w Dzierżoniowie. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę budynku handlowo-usługowego z kinem (powierzchnia zabudowy ok. 20815m2 ) parkingów i dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Postępowanie wszczęte na wniosek Savi z siedzibą w Żyrardowie działającego przez pełnomocnika.

2018-05-21 15:55:54
6/2017 postanowienie. Postanowienie w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów handlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkingami, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi. Przedsięwzięcie realizowane na terenie pomiędzy ul. Piastowską a Parkową w Dzierżoniowie. Wnioskodawca: EJK-INVEST Sp. z o.o. Sp. komandytowa (ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań) działającej przez pełnomocnika. 

2018-05-21 15:54:47
4/2017 postanowienie. Postanowienie Burmistrza Dzierżoniowa w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie” polegającego na modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowy nowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Okrzei, Ząbkowickiej Cichej, Bielawskiej, Osiedle Radiowców, Słowiańskiej, Osiedle Słoneczne, Żeromskiego, Kopernika, Andersa, Batalionów Chłopskich, Osadniczej, Strumykowej w Dzierżoniowie. Postępowanie wszczęte na wniosek – ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

2017-07-06 12:56:26
1/2017 postanowienie. Postanowienie w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie instalacji do energetycznego przetwarzania paliwa RDF zlokalizowanej przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie (termiczne przekształcanie). Postępowanie wszczęte na wniosek ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce, miejsce prowadzenia działalności objętej wnioskiem ul. Złota 11 w Dzierżoniowie).

Postanowienie w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie instalacji do energetycznego przetwarzania paliwa RDF zlokalizowanej przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie (termiczne przekształcanie). Postępowanie wszczęte na wniosek ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce, miejsce prowadzenia działalności objętej wnioskiem ul. Złota 11 w Dzierżoniowie). Paliwo RDF jest paliwem alternatywnym otrzymywanym z posortowanych odpadów o dużej wartości kalorycznej – paliwo alternatywne kwalifikowane jest jako odpad o kodzie 19 12 10.

2017-01-24 08:26:57