Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
4/2017 wniosek. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie zakładu do produkcji elementów z aluminium, cynku wykorzystując technologię wtrysku ciśnieniowego oraz produkcji elementów metalowych połączonych gumą. Przedsięwzięcie realizowane na terenie WSSE przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek RUPF ATG CASTING POLAND Sp. z o.o. S (ul. ul. Świętego Mikołaja 19, 50-128 Wrocław) działającej przez pełnomocnika.

2018-05-22 16:18:58
5/2017 wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu na terenie działki nr 65/25 obręb Zatorze przy ul. Podwalnej 11 w Dzierżoniowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek przedsiębiorcy - firma FOCUS - działającego przez pełnomocnika .

2018-05-22 16:18:05
1/2017 Wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów inżynieryjnych (obiekt mostowy nad ul. Nowowiejską i rzeką Piława oraz obiekt mostowy nad ul. Brzegową) w ciągu projektowanej obwodnicy Dzierżoniowa. Wyżej wymieniona inwestycja jest elementem przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia z droga wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)”. Pełnomocnik: Osoba fizyczna (IVIA Sp. z o.o. ul. Kolista 25, 40-486 Katowice).Inwestor – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław)

2018-05-21 15:20:21
3/2017 wniosek. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów handlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkingami, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi. Przedsięwzięcie realizowane na terenie pomiędzy ul. Piastowską a Parkową w Dzierżoniowie. Wniosek EJK-INVEST Sp. z o.o. Sp. komandytowa (ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań) działającej przez pełnomocnika.

2018-05-21 15:18:52
2/2017 Wniosek. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowy nowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Okrzei, Ząbkowickiej Cichej, Bielawskiej, Osiedle Radiowców, Słowiańskiej, Osiedle Słoneczne, Żeromskiego, Kopernika, Andersa, Batalionów Chłopskich, Osadniczej, Strumykowej w Dzierżoniowie. Inwestor: ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bielawska 7/17, 58-250 Pieszyce, miejsce prowadzenia działalności: ul. Złota 11 w Dzierżoniowie.

2017-04-11 08:46:13