Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok

2018-05-30 14:48:55
Uchwała nr III/90/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dzierżoniowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok

2018-05-30 13:18:40
Kwartalna informacja z wykonania budżetu na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

2018-02-28 09:37:52
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

2017-09-26 16:10:50
Uchwała nr III/208/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Dzierżoniowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

2017-09-26 08:11:17
Uchwała Nr III/45/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XXIX/197/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz w uchwale Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XXIX/198/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - uchwale budżetowej na 2017 rok

2017-02-09 09:28:17
Uchwała Nr III/46/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XXIX/198/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - uchwale budżetowej na 2017 r.

2017-02-09 09:24:06
Uchwała Nr XXIX/197/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2017-01-10 08:53:07
Uchwała Budżetowa na 2017 r.

2017-01-10 08:47:25
Uchwała Nr III/227/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinsnowania deficytu Miasta Dzierżoniów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r

2016-12-09 13:52:49