Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr XXVIII/191/16 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Dzierżoniowa

2016-12-02 14:08:31
Nr XXVIII/190/16 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2016-12-02 14:07:14
Nr XXVIII/189/16 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2016 rok

2016-12-02 14:06:18
Nr XXVIII/188/16 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

2016-12-02 14:05:18
Nr XXVIII/187/16 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

2016-12-02 14:03:23
Nr XXVIII/186/16 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie

2016-12-02 14:02:16
Nr XXVIII/185/16 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

2016-12-02 14:01:03
Nr XXVIII/184/16 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r.

2016-12-02 13:59:55
Nr XXVIII/183/16 uchylająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

2016-12-02 13:52:43
Nr XXVIII/182/16 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną

2016-12-02 13:51:33