Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXV/166/16 w sprawie skargi na Burmistrza Dzierżoniowa

2016-09-01 15:22:32
Uchwała Nr XXV/165/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dzierżoniowskiego

2016-09-01 15:21:19
Uchwała Nr XXV/164/16 w sprawie emisji obligacji Miasta Dzierżoniowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Dzierżoniowa

2016-09-01 15:19:06
Uchwała Nr XXV/163/16 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2016-09-01 15:16:27
Uchwała Nr XXV/162/16 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2016 rok

2016-09-01 15:15:21
Uchwała Nr XXV/161/16 w sprawie Statutu Miasta Dzierżoniowa

2016-09-01 15:13:53
Uchwała Nr XXV/160/16 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK działek o numerach 189 i 190/2 obręb Zachód w Dzierżoniowie

2016-09-01 15:12:30
Uchwała Nr XXV/159/16 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów

2016-09-01 15:10:32
Uchwała Nr XXV/158/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów, źródeł dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

2016-09-01 15:07:30
Uchwała Nr XXV/157/16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Bielawską, Piastowską, Wrocławską, Daszyńskiego, Mickiewicza, Krasickiego, Sienkiewicza i Kopernika w Dzierżoniowie

2016-09-01 15:05:39