Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIII/150/16 w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco jako zabezpieczenia gwarancji bankowej ustanowionej w związku z organizacją LOTERII SMOK PUBLICZNOŚCI 2016 organizowanej w ramach XXII Dzierżoniowskich Prezentacji 2016

2016-06-28 14:33:17
Uchwała Nr XXIII/149/16 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2016-06-28 14:32:12
Uchwała Nr XXIII/148/16 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2016 rok

2016-06-28 14:30:55
Uchwała Nr XXIII/147/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Dzierżoniowa i nadania jej statutu

2016-06-28 14:29:47
Uchwała Nr XXIII/146/16 w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Lokalnego Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START" dla dzieci sześcioletnich zamieszkałych w Dzierżoniowie, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych

2016-06-28 14:28:29
Uchwała Nr XXIII/145/16 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START" dla dzieci sześcioletnich zamieszkałych w Dzierżoniowie, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych

2016-06-28 14:27:19
Uchwała Nr XXIII/144/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Dzierżoniowa

2016-06-28 14:23:46