Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
NR XXII/143/16 w sprawie skargi na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

2016-06-21 14:20:39
Nr XXII/142/16 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach

2016-06-03 08:47:10
Nr XXII/141/16 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2016-06-03 08:45:49
Nr XXII/140/16 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2016 rok

2016-06-03 08:44:51
Nr XXII/139/16 w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2016-06-03 08:43:10
Nr XXII/138/16 w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2016-06-03 08:41:57
Nr XXII/137/16 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2016-06-03 08:25:07
Nr XXII/136/16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierżoniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok

2016-06-03 08:23:47
Uchwała Nr XXII/135/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2015 rok

2016-06-03 08:22:27