Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXI/134/16 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2016-04-28 13:51:26
UCHWAŁA NR XXI/133/16 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2016 rok

2016-04-28 13:49:41
UCHWAŁA Nr XXI/132/16 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

2016-04-28 13:46:53
UCHWAŁA Nr XXI/131/16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza w Dzierżoniowie poprzez wymianę kotłów węglowych na gazowe”.

2016-04-28 13:45:57
UCHWAŁA NR XXI/130/16 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na gazowe

2016-04-28 13:44:39
UCHWAŁA NR XXI/127/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów Programu "Dzierżoniów przyjazny Seniorom"

2016-04-28 13:42:49
UCHWAŁA Nr XXI/126/16 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2020

2016-04-28 13:42:26
UCHWAŁA NR XXI/125/16 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej - aktualizacja planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Dzierżoniowa - SEAP

2016-04-28 13:41:59
UCHWAŁA Nr XXI/124/16 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Dzierżoniowa na lata 2016-2020

2016-04-28 13:41:33
UCHWAŁA NR XXI/123/16 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2016-2020

2016-04-28 13:41:10