Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wykonanie kontroli części finansowej sprawozdania końcowego z realizacji projektu Gminy Miejskiej Dzierżoniów pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2020” składanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w związku z rozliczeniem dotacji na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2020 ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz sporządzenia pisemnego protokołu kontroli z przeprowadzonej kontroli 

 
 

Liczba odwiedzin : 16111
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Frydmańska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Krzemińska
Czas wytworzenia: 2016-04-22 13:34:57
Czas publikacji: 2016-05-04 14:30:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak