Skład Zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej  

 

 

 1. Joanna Górczyńska– Koordynator BIP, Redaktor dla OR-I, SO i USC,

 2. Iwona Frydmańska – Redaktor dla ZR,

 3. Jan Lor– Redaktor dla PN,

 4. Krzysztof Rychel- Redaktor dla PA,

 5. Grażyna Banaś– Redaktor dla OR-2,

 6. Katarzyna Droszczak – Redaktor dla OR,

 7. Anna Beker– Redaktor dla OR - w zakresie naborów,

 8. Paulina Krawczuk - Redaktor dla OR-1,

 9. Anna Polowczyk– Redaktor dla BS i BSO

 10. Paulina Sierżant- Redaktor dla ZPS,

 11. Jolanta Osak– Redaktor dla ZI i ZIP,

 12. Paweł Brzeźniak - Redaktor dla ZIP,

 13. Wioletta Szczepanik – Redaktor dla ZK,

 14. Krzysztof Nawrot- Redaktor dla ZK- w zakresie ochrony środowiska,

 15. Agnieszka Janas– Redaktor dla KRM,

 16. Beata Kozak- Redaktor dla KRM,

 17. Anna Gałązka– Redaktor dla FB-2,

 18. Anna Matuszewska- Redaktor dla FB-1,

 19. Marcin Szczepanowski – Redaktor dla BA,

 20. Barbara Szczepaniak - Redaktor dla BSP,
 21. Rafał Szymczak- Administrator techniczny BIP,

 22. Piotr Kurek- Zastępca Administratora technicznego BIP,

 23. Agnieszka Kuś - Redaktor dla BSO,

 24. Krzysztof Raj - Redaktor w zakresie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego,
 25. Beata Krukiewicz- Redaktor dla OR-1.

 


Liczba odwiedzin : 796
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Górczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2016-03-10 10:39:32
Czas publikacji: 2017-10-31 14:43:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak