Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIX/113/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów zabudowanych garażami na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej

2016-11-16 12:04:42
Uchwała Nr XIX/117/16 w sprawie zadeklarowania objęcia przez Gminę Miejską Dzierżoniów udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w związku z realizacją projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie powiatu dzierżoniowskiego – etap II

2016-03-01 12:11:35
Uchwała Nr XIX/116/16 w sprawie powołania doraźnej komisji do zmiany Statutu Miasta Dzierżoniowa

2016-03-01 12:09:18
Uchwała Nr XIX/115/16 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2016-03-01 11:39:09
Uchwała Nr XIX/114/16 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na rok 2016

2016-03-01 11:36:39
Uchwała Nr XIX/112/16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2016

2016-03-01 11:20:14