Sprawozdanie z pracy za 2018 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

za rok 2018

            Komisja Budżetu i Finansów została wybrana w dniu 26 listopada 2018 r. podczas drugiej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji (uchwała Nr II/8/18). Na sesji tej wybrano przewodniczącego komisji radnego Bolesława Wilkosa oraz skład osobowy pozostałych członków komisji, który przedstawia się następująco:

  1. Agnieszka Denysiak – zastępca przewodniczącego (od 6 grudnia 2018 r.)
  2. Andrzej Darakiewicz
  3. Roman Kowalczyk
  4. Mirosław Piorun
  5. Jarosław Rudnicki
  6. Ryszard Borek – od 28 grudnia 2018 r. (uchwała Nr III/24/18)

            Do 31 grudnia 2018 r. komisja odbyła trzy posiedzenia. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2018 r. członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.

Kolejne posiedzenie komisji odbyło się 6 grudnia 2018 r., podczas którego radną Agnieszkę Denysiak jednogłośnie wybrano na zastępcę przewodniczącego komisji. Ponadto, komisja wypracowała opinię do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.  

Na kolejnym posiedzeniu wspólnym ze wszystkimi stałymi komisjami, które dobyło się 19 grudnia 2018 r. komisja zaopiniowania projekty uchwał przygotowane na sesję zaplanowaną na 28 grudnia 2018 r., w szczególności zmianę budżetu miasta na rok 2018.

Frekwencja na posiedzeniach komisji wyniosła 77,8  %.

Komisja ustaliła także stałe terminy posiedzeń, które będą się odbywały w czwartki przed sesją rady o godz. 16:45.

                                                                        Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

                                                                                               Bolesław Wilkos

Sprawozdanie przyjęto w czasie posiedzenia Komisji

w dniu  24 stycznia 2019 r.

 

Liczba odwiedzin : 7
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2019-01-31 13:54:35
Czas publikacji: 2019-01-31 13:54:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak