Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do energetycznego przetwarzania paliwa RDF zlokalizowanej przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie. Postępowanie wszczęte na wniosek ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce, adres prowadzenia działalności ul. Złota 11, 58-200 Dzierżoniów)

2016-12-20 14:39:45
Obwieszczenie dla stron postępowania dotyczące wszczęcia postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Bratoszowie – sieć kanalizacyjna będzie połączona z siecią kanalizacji sanitarnej w pobliżu ul. Brzegowej w Dzierżoniowie

2016-12-09 08:39:23
Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa parkingu przy ul. Diorowskiej w Dzierżoniowie”. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę budynku handlowo – usługowego, ciągów pieszych – chodników, niezbędnych przyłączy instalacji technicznych (ciepłociąg, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia i teletechnika) oraz urządzenie terenów zielonych oraz przebudowę istniejącej infrastruktury, w tym parkingu dla samochodów osobowych, oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy istniejącym markecie sieci Kaufland przy ul. Diorowskiej 1 (działki ewidencyjne nr 55/61, 55/66, 55/60, 55/53 obręb Centrum)

2016-09-26 09:51:46
Obwieszczenie dla stron postępowania - obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do energetycznego spalania paliw wraz z instalacją układu kogeneracji w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie (zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę instalacji układu kogeneracji o mocy 6,05 MW produkującego 1003kWel (400 V, 50 Hz) i 4150 kWt (woda 65/850C) opalanego biomasą (głównie zrębki leśne) oraz budowę stacji transformatorowej wraz z wymaganymi instalacjami; wyposażeniem kotła biomasowego będzie system oczyszczania spalin wraz z nowym kominem o wysokości około 30m).

2016-09-05 17:20:05
Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania postanowienia Burmistrza Dzierżoniowa dotyczącego nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa parkingu przy ul. Diorowskiej w Dzierżoniowie” oraz możliwości zapoznania się stron z zebranymi dokumentami w sprawie.

2016-08-31 08:01:31
Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia Burmistrza Dzierżoniowa w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do energetycznego spalania paliw wraz z instalacją układu kogeneracji w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie (sprawa dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)

2016-08-11 15:02:36
Obwieszczenie – podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji mieszanek gumowych oraz rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej na terenie zakładu Cooper Standard Polska Sp. z o.o. przy ul. Pieszyckiej 2 w Dzierżoniowie (przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 129/10 i 126/9 obręb Zachód w Dzierżoniowie).

2016-08-04 12:08:24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa parkingu przy ul. Diorowskiej w Dzierżoniowie”. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę budynku handlowo – usługowego (powierzchnia użytkowa obiektu 2167m2), ciągów pieszych – chodników, niezbędnych przyłączy instalacji technicznych (przyłącze ciepłociągu oraz przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energii i teletechniczne) oraz urządzenie terenów zielonych oraz przebudowę istniejącej infrastruktury, w tym parkingu dla samochodów osobowych, oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy istniejącym markecie sieci Kaufland przy ul. Diorowskiej 1 (działki ewidencyjne nr 55/61, 55/66, 55/60, 55/53 obręb Centrum).

2016-08-02 16:10:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie”. Sprawa prowadzona przez Wójta Dzierżoniowa

2016-07-15 14:20:12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - na wniosek ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do energetycznego spalania paliw wraz z instalacją układu kogeneracji w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę instalacji układu kogeneracji o mocy 6,05 MW produkującego 1003kWel (400 V, 50 Hz) i 4150 kWt (woda 65/850C) opalanego biomasą (głównie zrębki leśne) oraz budowę stacji transformatorowej wraz z wymaganymi instalacjami . Wyposażeniem kotła biomasowego będzie system oczyszczania spalin wraz z nowym kominem o wysokości około 30m.

2016-07-11 11:44:49