Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
1/2016 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulic Cichej, Okrzei i Szpitalnej w Dzierżoniowie”

2018-05-22 16:10:39
4/2016 decyzja - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (nie stwierdzenie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa parkingu przy ul. Diorowskiej w Dzierżoniowie”. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę budynku handlowo – usługowego, ciągów pieszych – chodników, niezbędnych przyłączy instalacji technicznych (ciepłociąg, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia i teletechnika) oraz urządzenie terenów zielonych oraz przebudowę istniejącej infrastruktury, w tym parkingu dla samochodów osobowych, oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Postępowanie wszczęte na wniosek pełnomocnika (PPD Wrotech Sp. z o.o. ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław) działającego w imieniu Kaufland Markety Polska Sp. z o.o. Sp. K (Al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław)

2018-05-22 16:09:05
4/2016 decyzja – decyzai o środowiskowych uwarunkowaniach (nie stwierdzenie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa parkingu przy ul. Diorowskiej w Dzierżoniowie”. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę budynku handlowo – usługowego, ciągów pieszych – chodników, niezbędnych przyłączy instalacji technicznych (ciepłociąg, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia i teletechnika) oraz urządzenie terenów zielonych oraz przebudowę istniejącej infrastruktury, w tym parkingu dla samochodów osobowych, oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Postępowanie wszczęte na wniosek pełnomocnika (PPD Wrotech Sp. z o.o. ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław) działającego w imieniu Kaufland Markety Polska Sp. z o.o. Sp. K (Al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław)

2018-05-22 16:06:56
5/2016 decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określająca warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu na terenie zakładu Cooper Standard Polska Sp. z o.o. przy ul. Pieszyckiej 2 w Dzierżoniowie (działka nr 129/10 i 126/9 obręb Zachód) instalacji do produkcji mieszanek gumowych oraz rozbudowie istniejącej hali produkcyjno-magazynowej. W ramach przedsięwzięcia planuje się rozbudowę istniejącej hali produkcyjno-magazynowa o dodatkową kondygnację.

2016-10-06 11:50:59
3/16 decyzja - karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko)dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do energetycznego spalania paliw wraz z instalacją układu kogeneracji w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie (zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę instalacji układu kogeneracji o mocy 6,05 MW produkującego 1003kWel (400 V, 50 Hz) i 4150 kWt (woda 65/850C) opalanego biomasą (głównie zrębki leśne) oraz budowę stacji transformatorowej wraz z wymaganymi instalacjami; wyposażeniem kotła biomasowego będzie system oczyszczania spalin wraz z nowym kominem o wysokości około 30m)

2016-09-06 09:36:37
3/2016 decyzja - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - nie stwierdzenie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do energetycznego spalania paliw wraz z instalacją układu kogeneracji w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie (zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę instalacji układu kogeneracji o mocy 6,05 MW produkującego 1003kWel (400 V, 50 Hz) i 4150 kWt (woda 65/850C) opalanego biomasą (głównie zrębki leśne) oraz budowę stacji transformatorowej wraz z wymaganymi instalacjami; wyposażeniem kotła biomasowego będzie system oczyszczania spalin wraz z nowym kominem o wysokości około 30m)

2016-09-05 17:25:21
2/2016 decyzja. Decyzja w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia związanego z modernizacją instalacji do energetycznego spalania paliw zlokalizowanej w Dzierżoniowie przy ul. Złotej 11. Zakres przedsięwzięcia obejmuje instalację w istniejącej ciepłowni kotła biomasowego o mocy 4,1 MW + ekonomizer kondensacyjny 0,89 MW. Wyposażeniem kotła biomasowego będzie układ odpylania składający się z skruberów, multicyklonów a także ekonomizera kondensacyjnego, który pełni również rolę oczyszczania spalin. Spaliny odprowadzane będą przez emitor o wysokości około 30m. Kocioł na biomasę usytuowany będzie w hali kotłów, w miejscu istniejącego kotła WLM5 nr 4.

2016-04-12 11:31:19
14/2015 decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa miejskiego systemy ciepłowniczego w Dzierżoniowie umożliwiającego podłączenie nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej”

2016-03-29 10:44:08