Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
5/2016 postanowienie. Postanowienie w sprawie nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa parkingu przy ul. Diorowskiej w Dzierżoniowie”. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę budynku handlowo – usługowego, ciągów pieszych – chodników, niezbędnych przyłączy instalacji technicznych (ciepłociąg, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia i teletechnika) oraz urządzenie terenów zielonych oraz przebudowę istniejącej infrastruktury, w tym parkingu dla samochodów osobowych, oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Postępowanie wszczęte na wniosek pełnomocnika (PPD Wrotech Sp. z o.o. ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław) działającej w imieniu Kaufland Markety Polska Sp. z o.o. Sp. K (Al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław)

2018-05-21 15:50:13
4/2016 postanowienie. Postanowienie w sprawie nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do energetycznego spalania paliw wraz z instalacją układu kogeneracji w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę instalacji układu kogeneracji o mocy 6,05 MW produkującego 1003kWel (400 V, 50 Hz) i 4150 kWt (woda 65/850C) opalanego biomasą (głównie zrębki leśne) oraz budowę transformatora wraz z wymaganymi instalacjami. Wyposażeniem kotła biomasowego będzie system oczyszczania spalin wraz z nowym kominem o wysokości około 30m.

2016-08-11 15:38:48
3/2016 postanowienie. Postanowienie w w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic Cichej, Okrzei i Szpitalnej w Dzierżoniowie”. Zakres przedsięwzięcia obejmuje w szczególności wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, parkingów i zjazdów oraz budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i przebudowę oświetlenia drogowego.

2016-04-05 13:13:33
2/2016 postanowienie. Postanowienie w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia związanego z modernizacją instalacji do energetycznego spalania paliw zlokalizowanej w Dzierżoniowie przy ul. Złotej 11. Zakres przedsięwzięcia obejmuje instalację kotła biomasowego o mocy 4,1 MW + ekonomizer kondensacyjny 0,89 MW. Wyposażeniem kotła biomasowego będzie układ odpylania składający się z skruberów, multicyklonów a także ekonomizera kondensacyjnego, który pełni również rolę oczyszczania spalin. Spaliny odprowadzane będą przez emitor o wysokości około 30m. Kocioł na biomasę usytuowany będzie w hali kotłów, w miejscu istniejącego kotła WLM5 nr 4.

2016-03-22 07:51:53
1/2016 - postanowienie. Postanowienie w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „pn.: „Budowa miejskiego systemy ciepłowniczego w Dzierżoniowie umożliwiającego podłączenie nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej”. Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci ciepłowniczej o długości około 4,76 km. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę sieci ciepłowniczej na terenie 6 obszarów Dzierżoniowa tj. Obszary obejmują następujące ulice: Obszar 1: Okrzei, Cicha, Bielawska, Ząbkowicka; Obszar 2: Batalionów Chłopskich, Słowiańska, Żeromskiego; Obszar 3: A. Mickiewicza; Obszar 4: Świdnicka; Obszar 6: Batalionów Chłopskich, Gen. Andersa, Wierzbowa, Kopernika, Sienkiewicza; Obszar 14: Piłsudskiego, Przedmieście, Miodowa, Poprzeczna, Wrocławska, Klasztorna, Bohaterów Getta, Świdnicka. Obszar łączący 1, 2, 6: Kopernika, Prochowa, Batalionów Chłopskich, Ząbkowicka.

2016-03-11 12:42:21