Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
3/2016 wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa parkingu przy ul. Diorowskiej w Dzierżoniowie”. Zakres przedsięwzięcia opisany w karcie informacyjnej przedsięwzięcia obejmuje budowę budynku handlowo – usługowego, ciągów pieszych – chodników, niezbędnych przyłączy instalacji technicznych (ciepłociąg, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia i teletechnika) oraz urządzenie terenów zielonych oraz przebudowę istniejącej infrastruktury, w tym parkingu dla samochodów osobowych, oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2018-05-21 15:52:47
5/2016 wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr DZR3006 przy ul. Diorowskiej w Dzierżoniowie (działka 55/84 obręb Centrum - okolice Ronda Gruzińskiego). Przedmiotowa instalacja składać się będzie z rurowej wieży stalowej o maksymalnej wysokości 53,0 m nad poziom terenu stanowiącej platformę do zawieszenia anten sektorowych i radioliniowych oraz prefabrykowanych szaf technicznych z urządzeniami elektro-przesyłowymi i zasilającymi stację

2017-02-08 10:36:52
7/2016 wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do energetycznego przetwarzania paliwa RDF zlokalizowanej przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie (termiczne przekształcanie).

2016-11-28 11:13:48
6/2016 wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Batalionów Chłopskich 19 w Dzierżoniowie.

2016-11-16 13:59:01
4/2016 - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do energetycznego spalania paliw wraz z instalacją układu kogeneracji w ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę instalacji układu kogeneracji o mocy 6,05 MW produkującego 1003kWel (400 V, 50 Hz) i 4150 kWt (woda 65/850C) opalanego biomasą (głównie zrębki leśne) oraz budowę transformatora wraz z wymaganymi instalacjami. Wyposażeniem kotła biomasowego będzie system oczyszczania spalin wraz z nowym kominem o wysokości około 30m.

2016-07-11 11:32:30
2/2016 wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z modernizacją instalacji do energetycznego spalania paliw zlokalizowanej w Dzierżoniowie przy ul. Złotej 11

2016-02-04 11:51:57
8/2015 wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn.: „Budowa miejskiego systemy ciepłowniczego w Dzierżoniowie umożliwiającego podłączenie nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej”. Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci ciepłowniczej o długości około 4,76 km. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę sieci ciepłowniczej na terenie 6 obszarów Dzierżoniowa tj. Obszary obejmują następujące ulice: Obszar 1: Okrzei, Cicha, Bielawska, Ząbkowicka; Obszar 2: Batalionów Chłopskich, Słowiańska, Żeromskiego; Obszar 3: A. Mickiewicza; Obszar 4: Świdnicka; Obszar 6: Batalionów Chłopskich, Gen. Andersa, Wierzbowa, Kopernika, Sienkiewicza; Obszar 14: Piłsudskiego, Przedmieście, Miodowa, Poprzeczna, Wrocławska, Klasztorna, Bohaterów Getta, Świdnicka. Obszar łączący 1, 2, 6: Kopernika, Prochowa, Batalionów Chłopskich, Ząbkowicka.

2016-01-21 14:44:55
1/2016 wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic Cichej, Okrzei i Szpitalnej w Dzierżoniowie”. Zakres przedsięwzięcia obejmuje w szczególności wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, parkingów i zjazdów oraz budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i przebudowę oświetlenia drogowego.

2016-01-15 10:49:05