Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVII/108/15 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015- 2023

2015-12-30 14:08:03
Uchwała nr XVII/107/15 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok

2015-12-30 14:07:07
Uchwała nr XVII/106/15 uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

2015-12-30 14:06:18
Uchwała nr XVII/105/15 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

2015-12-30 14:05:20
Uchwała nr XVII/104/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

2015-12-30 14:04:26
Uchwała nr XVII/103/15 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

2015-12-30 14:03:23