1/2014 decyzja - Decyzja nakazująca posiadaczowi odpadów (właścicielowi nieruchomości) usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Rodzaj odpadów przeznaczonych do usunięcia: gruz betonowy (kod odpadu 17 01 01), gruz ceglany (kod odpadu 17 01 02), odpady włókiennicze w postaci ścinków materiałów tekstylnych (kod odpadu 04 02 99), opakowania plastikowe (kod odpadu 15 01 02), obudowy plastikowe po urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (kod odpadu 16 02 16), zużyte opony samochodowe (kod odpadu 16 01 03) oraz zmieszane odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01). Termin usunięcia odpadów do 30 września 2014r. Usunięte odpady należy przetransportować do miejsca składowania odpadów lub przetwarzania odpadów (miejsca odzysku lub unieszkodliwiania).  

 
 

Lp.

Karta informacyjna

 

1

Numer kart/rok

1/2014 decyzja odpady

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

Inne – dotyczy postępowania wynikającego z ustawy o odpadach -

4

Nazwa dokumentu

Decyzja w zakresie nakazania posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowani

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Decyzja nakazująca posiadaczowi odpadów (właścicielowi nieruchomości) usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Rodzaj odpadów przeznaczonych do usunięcia: gruz betonowy (kod odpadu 17 01 01), gruz ceglany (kod odpadu 17 01 02), odpady włókiennicze w postaci ścinków materiałów tekstylnych (kod odpadu 04 02 99), opakowania plastikowe (kod odpadu 15 01 02), obudowy plastikowe po urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (kod odpadu 16 02 16), zużyte opony samochodowe (kod odpadu 16 01 03) oraz zmieszane odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01). Termin usunięcia odpadów do 30 września 2014r. Usunięte odpady należy przetransportować do miejsca składowania odpadów lub przetwarzania odpadów (miejsca odzysku lub unieszkodliwiania).

6

Obszar, którego dotyczy

Teren Gminy Miejskiej Dzierżoniów, teren przy Batalionów Chłopskich 19 w Dzierżoniowie - działek nr 206/45, 206/29, 206/28, 206/37 obręb Przedmieście w Dzierżoniowie.

7

Znak sprawy

ZK. 6236.1.2013

8

Dokument wytworzył

Krzysztof Nawrot – Urząd Miasta w Dzierżoniowie

9

Data dokumentu

14.01.2014r.

10

Dokument zatwierdził

Z upoważnienia Burmistrza Zygmunt Kuc, Urząd Miasta w Dzierżoniowie

11

Data zatwierdzenia dokumentu

14.01.2014r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miasta, Wydział Inżynierii Miejskiej, pok. nr 31. tel. 074 645 08 43, knawrot@um.dzierzoniow.pl

13

Adres elektroniczny zatwierdzający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

 

 

16

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

17

Uwagi

Postępowanie wszczęte z urzędu.

 

Liczba odwiedzin : 601
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Wioletta Szczepanik
Osoba odpowiedzialna za informację : Zygmunt Kuc
Czas wytworzenia: 2015-12-04 08:09:16
Czas publikacji: 2015-12-04 08:09:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak