Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XV/92/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Złotej, przy granicy Dzierżoniowa z Włókami

2016-11-16 12:02:50
Uchwała Nr XV/100/15 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok

2015-12-03 13:53:21
Uchwała Nr XV/99/15 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku

2015-12-03 13:50:57
Uchwała Nr XV/98/15 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

2015-12-03 13:50:41
Uchwała Nr XV/97/15 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty

2015-12-03 13:48:57
Uchwała Nr XV/96/15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym na rok 2016

2015-12-03 13:47:28
Uchwała Nr XV/95/15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

2015-12-03 13:34:57
Uchwała Nr XV/94/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

2015-12-03 13:31:21
Uchwała Nr XV/93/15 w sprawie zasad sprzedaży towarów na targowisku oraz wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłat targowych i zasad ich poboru

2015-12-03 13:29:50
Uchwała Nr XV/91/15 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny"

2015-12-03 13:26:23