Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2016 r.

2017-06-05 09:59:47
Uchwała Nr III/87/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłozonym przez Burmistrza Dzierżoniowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

2017-05-11 10:22:12
Kwartalna informacja z wykonania budżetu na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

2017-03-13 13:57:08
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2016 roku

2016-10-18 14:36:34
Uchwała Nr III/171/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 września 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Dzierżoniowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

2016-10-18 14:32:34
Uchwała Nr III/2/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XVI/102/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.

2016-01-14 10:09:52
Uchwała Nr III/1/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XVI/101/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierzoniów oraz w uchwale budżetowej na 2016 rok Nr XVI/102/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.

2016-01-13 10:51:19
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Dzierzoniów

2016-01-08 10:22:52
Budżet Miasta na 2016 r.

2016-01-08 10:15:54
Uchwała Nr III/239/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Miasta Dzierżoniów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok

2015-12-07 09:18:32