Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIV/88/15 w sprawie skargi na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

2016-11-09 13:52:29
Uchwała Nr XIV/87/15 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Dzierżoniowa i nadania jej statutu

2015-10-27 13:25:48
Uchwała Nr XIV/86/15 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

2015-10-27 13:23:42
Uchwała Nr XIV/85/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieniem miasta

2015-10-27 13:21:54
Uchwała Nr XIV/84/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży towarów na targowisku oraz określenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłat targowych w mieście

2015-10-27 13:20:11
Uchwała Nr XIV/83/15 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Bielawską, Piastowską, Wrocławską, Daszyńskiego, Mickiewicza, Krasickiego, Sienkiewicza i Kopernika w Dzierżoniowie

2015-10-27 13:17:59
Uchwała Nr XIV/82/15 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Dzierżoniowa (Rondo Węgierskie)

2015-10-27 13:15:29
Uchwała Nr XIV/81/15 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa („Aleja bajkowych gwiazd”)

2015-10-27 13:13:22
Uchwała Nr XIV/80/15 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa („Aleja rotmistrza Witolda Pileckiego”)

2015-10-27 13:11:58
Uchwała Nr XIV/79/15 w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie Dzierżoniowa („Park im. Józefa Buczyłko”)

2015-10-27 13:10:17