Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XII/67/15 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale w sprawie skargi na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowa

2018-05-29 11:38:27
Uchwała Nr XII/69/15 w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2015-09-02 14:51:51
Uchwałą Nr XII/68/15 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok

2015-09-02 13:32:08
Uchwała Nr XII/66/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

2015-09-02 13:28:48
Uchwała Nr XII/65/15 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2016;

2015-09-02 13:27:30
Uchwała Nr XII/64/15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów do Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich

2015-09-02 13:26:00
Uchwała Nr XII/63/15 w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020

2015-09-02 13:24:05