Wykazy udzielonych ulg w podatkach i opłatach w roku 2014 

 
 
 

Załączniki

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014 udzielono pomocy publicznej – podstawa prawna : art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami)

Data: 2015-05-29 12:54:34 Rozmiar: 56.1k Format: .pdf Pobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,-zł. – podstawa prawna : art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami)

Data: 2015-05-29 12:59:14 Rozmiar: 51.19k Format: .pdf Pobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014 w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500,-zł. – podstawa prawna : art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami)

Data: 2015-05-29 12:59:14 Rozmiar: 48.92k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 492
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Górczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Lila Cacaj
Czas wytworzenia: 2015-05-29 12:52:55
Czas publikacji: 2015-05-29 12:59:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak