Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IX/54/15 w sprawie skargi na Burmistrza Dzierżoniowa

2016-11-09 13:55:39
Uchwała Nr IX/53/15 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”

2015-05-28 15:18:51
Uchwała Nr IX/52/15 w sprawie uchwalenia Programu aktywności społeczno- zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020

2015-05-28 15:17:37
Uchwała Nr IX/51/15 w sprawie uchwalenia Programu Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020

2015-05-28 15:15:19
Uchwała IX/50/15 w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020

2015-05-28 15:13:57
Uchwała Nr IX/49/15 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020

2015-05-28 15:12:48
Uchwała Nr IX/48/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa za 2014 rok

2015-05-28 15:11:21
Uchwała Nr IX/47/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury za 2014 rok

2015-05-28 15:10:07
Uchwała Nr IX/46/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie za 2014 rok

2015-05-28 15:05:28
Uchwała Nr IX/45/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierżoniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2014 rok

2015-05-28 15:04:02