Informacja dla osób niesłyszących 

 

 

 

 

 

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Dzierżoniowie - mogą skorzystać z tłumaczy migowych z rejestru Wojewody Dolnośląskiego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Z usługi mogą skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z pózn. zm.).

Osoba uprawniona zobowiązana jest do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia na trzy dni robocze przed planowana wizytą w Urzędzie Miejskim w Dzierżoniowie.

 Zgłoszenia można dokonać:

  1. telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie, pod numery telefonu 74 645 08 13 lub 74 645 08 15(Biuro Obsługi Klienta).
  2. za pomocą formularza zgłoszeniowego, który po wypełnieniu można:
  • złożyć w Biurze Obsług Klienta,
  • przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego,
  • mailem na adres: um@um.dzierzoniow.pl lub fax-em na numer 74 645 08 14

Formularze

Formularz – język migowy

 

Załączniki

Wniosek-jezyk_migowy[1].rtf

Data: 2016-09-14 13:45:56 Rozmiar: 10.71k Format: .rtf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2539
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Banaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Banaś
Czas wytworzenia: 2013-10-23 13:32:14
Czas publikacji: 2016-09-14 13:45:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak