Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
nr XL/279/13 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu "Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny"

 
2013-10-31 10:38:49
nr XL/278/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Bielawską, Piastowską, Wrocławską, Daszyńskiego, Mickiewicza, Krasickiego, Sienkiewicza i Kopernika w Dzierżoniowie

 
2013-10-31 10:36:48
nr XL/277/13 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
2013-10-31 10:35:03
nr XL/276/13 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

 
2013-10-31 10:32:40
nr XL/275/13 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty na rok 2014

 
2013-10-31 10:31:19
nr XL/274/13 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym na rok 2014

 
2013-10-31 10:26:27