Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr XLI/281/13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Wierzbową, Żeromskiego oraz byłą bocznica kolejową

2016-11-16 10:29:18
Nr XLI/285/13 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 
2013-12-03 13:35:11
Nr XLI/284/13 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2013 rok

 
2013-12-03 13:34:15
Obwieszczenie Nr 2/2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na stałe obwody głosowania

 
2013-12-03 13:31:01
Nr XLI/283/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na stałe obwody głosowania

 
2013-12-03 13:30:08
Nr XLI/282/13 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

 
2013-12-03 13:29:17
Nr XLI/280/13 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie i nadaniu mu statutu

 
2013-12-03 13:21:38