Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu

 Uchwała Nr III/137/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok Nr XLII/287/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 20 grudnia 2013 r. zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XLIX/326/14 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu Miasta na 2014 rok 
2014-06-18 12:42:46
Kwartalna informacja z wykonania budżetu na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

 
2014-05-06 16:10:54
Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu

 Uchwała Nr III/23/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XLII/286/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz w uchwale budżetowej na 2014 rok Nr XLII/287/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 20 grudnia 2013 r.  
2014-01-23 13:02:10
Budżet Miasta 2014 rok

Uchwała Budżetowa na 2014 rok

2013-12-30 10:06:33