Wyniki wyboru ofert złożonych do ogłoszonych konkursów w 2013 r.  

 

  

Wyniki wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.:

1. oferta Dzierżoniowskiego Klubu Karate Kyokushin na realizację zadania pn: organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach karate kyokushin, na kwotę 40 000,-zł., w tym 18 000,- zł. na wynajem obiektów sportowych,

2. oferta LKS „Atom” na realizację zadania pn: organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i wyścigach kolarskich na kwotę 88 393,-zł w tym 23 393,- zł na zajęcia na obiektach OSiR-u w Dzierżoniowie,

3. oferta MKS Piłki siatkowej „Lider” na realizację zadania pn.: udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki siatkowej na kwotę 26 797,-zł., w tym 22 797,- zł., na zajęcia na obiektach OSiR-u w Dzierżoniowie,

4. oferta MZKS „Lechia” na realizację zadania pn: udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej, na kwotę 504 296,-zł, w tym       189 975,- zł na zajęcia na obiektach OSiR-u w Dzierżoniowie,
 
5. oferta MKS „Żagiew” na realizację zadania pn: organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki ręcznej, na kwotę 268 564,-zł, w tym 121 882,- zł na zajęcia na obiektach OSiR-u w Dzierżoniowie,

6. oferta MKS „Dziewiątka” na realizacje zadania pn: udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach pływackich na basenie oraz doskonalenie nauki pływania, na kwotę 116 168,-zł., w tym 91 008,- zł na zajęcia na obiektach OSiR-u w Dzierżoniowie,

7. oferta MULKS „Junior” na realizację zadania pn: udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach zapaśniczych, na kwotę 20 480,-zł, w tym 2 980,- zł na zajęcia na obiektach OSiR-u w Dzierżoniowie i 6 000,- zł na wynajem obiektów sportowych,

8. oferta Klubu Sportowego Pentaque „Broen – Karo” na realizację zadania pn: udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach gry w bule - na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 18 417,- zł w tym 4 917,- zł na zajęcia na obiektach OSiR-u w Dzierżoniowie i 5 000,- zł na wynajem i przystosowanie obiektów sportowych,

9. oferta TKKF Ognisko „Dzierżoniów” na realizacje zadania pn: organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa z terenu osiedli - na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 3 500,-zł,

10. oferta UKS „Dziewiątka” na realizacje zadania pn: aktywizacja sportu dziecięcego obejmującego dyscypliny piłkarskie w ramach uczniowskich klubów sportowych - na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 246 622,-zł, w tym 142 095,- zł na zajęcia z piłki nożnej na obiektach OSiR-u w Dzierżoniowie,

11. oferta Klubu Sportowego Taekwon-do „Tiger” na realizację zadania pn: organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach Taekwon-do, na kwotę 15 000,- zł,

12. oferta Dzierżoniowskiego Towarzystwa Tenisowego na realizację zadania pn: upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację i udział młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach tenisa ziemnego na kwotę, 3 500,- zł,

13. oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i integracji „Uśmiech” na realizację zadania pn: organizacja imprez sportowych dla dzieci niepełnosprawnych z Dzierżoniowa - na kwotę 1 500,- zł,

14. oferta Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na realizację zadania pn: udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w świetlicy i na boisku przy ul. Korczaka w Dzierżoniowie w tym organizacja festynu rekreacyjno-sportowego wraz z wypożyczeniem sceny, na kwotę 5 000,-zł,

15. oferta Stowarzyszenia „SALOS” na realizację zadania pn: udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w zajęciach tenisa stołowego, na kwotę 3 500,- zł,

16 oferta LKS „Atom” na realizację zadania pn: organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach na torze BMX, na kwotę 4 000,-zł.,

17. oferta Dzierżoniowskiego Klubu Bokserskiego na realizację zadania pn: udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach w boksie, na kwotę 16 000,-zł,

18. oferta Stowarzyszenia „Super Kibic” na realizację zadania pn: organizacja Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych – najlepszych znawców sportu, na kwotę 2 000,- zł,

19. oferta Klubu Sportowego Taekwon-do „Tiger” na realizację zadania pn: udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach kick-boxingu, na kwotę    5 000,- zł,

20. oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania pn: zorganizowanie zawodów sportowych dla seniorów z Dzierżoniowa, na kwotę      1 500,- zł,

21. oferta Stowarzyszenia Dolnośląskiego Oratorium św. Jana Bosko na realizację zadania pn: promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego i czynnego spędzania wolnego czasu przy ul. Spacerowej 2 w Dzierżoniowie pod hasłem „Na boisku zdrowo i wesoło” na kwotę 3 000,- zł.

22. oferta Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki „B-Ball” na realizację zadania pn: udział młodzieży z Dzierżoniowa w zajęciach koszykówki, na kwotę 10 000,- zł.

23. oferta MULKS Junior na realizacje zadania pn: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach jui jujitsu w 2013 r., na kwotę 2 000,-zł.

24. oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania pn: organizacja Olimpiady Specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych z Dzierżoniowa, na realizację zadań przeznacza się kwotę 1 000,- zł.

25. oferta Dolnośląskiego Klubu Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Sudety” na realizację zadania pn.: organizacja III turnieju Bowlingu o Puchar Miasta Dzierżoniowa w 2013 r., na kwotę 500,- zł,

26. oferta MKS „Żagiew” na realizację zadania pn.: organizacja i udział w zajęciach piłki ręcznej pod hasłem „Pomóżmy realizować marzenia”, na kwotę 15 000,-zł.,

27. oferta UKS „Jedynka” na realizację zadania pn.: „Rzucam, kopię, walczę  - szkolenie dzieci i młodzieży z piłce ręcznej, piłce nożnej, ju jitsu, na kwotę 5 000,-zł.,

28. oferta UKS „Dojo” na realizację zadania pn.: „prowadzenie zajęć na ogólnorozwojowych z elementami judo dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa”, na kwotę 3 500,- zł.,

29. oferta Stowarzyszenia SALOS na realizację zadania pn.: „udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej”, na kwotę 3 000,- zł.

30. oferta Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania pn: organizacja zajęć muzycznych dla osób niewidomych z Dzierżoniowa w 2013 roku na kwotę 1 000,-zł.

31. oferta Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania pn: organizacja śpiewu chóralnego osób niewidomych  w 2013 roku na kwotę 1 000,-zł.

32. oferta Stowarzyszenia Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko na realizację zadania pn.: świetlicowe zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa na kwotę 6 000,- zł.
 
33. oferta Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa na realizację zadania pn.: przygotowanie materiałów merytorycznych do wydania rocznika dzierżoniowskiego za 2013 r. na kwotę 6 000,-zł.

34. oferta Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa na realizację zadania pn.: prowadzenie w 2013 r. kroniki Dzierżoniowa na kwotę 3 000,-zł.

35. oferta Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa na realizację zadania pn.: zorganizowanie konkursu dla dzieci i młodzieży o tematyce dotyczącej miasta Dzierżoniowa na kwotę 2 000,-zł

36. oferta Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej na realizacje zadania pn.: popularyzowanie wiedzy dotyczącej oświaty, wychowania i wartościowego trybu życia wśród mieszkańców Dzierżoniowa w 2013 r. na kwotę 3 500,- zł

37. oferta Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych na realizację zadania pn: wspieranie podtrzymywania tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko kombatantów w 2013 roku na kwotę 2 500,-zł.

38. oferta Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy DOK na realizacje zadania pn: popularyzowanie zajęć w ramach uniwersytetów III wieku na kwotę  20 000,- zł.

39. oferta Stowarzyszenia Kresowian na realizację zadania pn.: podtrzymywanie tradycji i kultury kresowej przez mieszkańców Dzierżoniowa w 2013 r. na kwotę 4 500,-zł.

40. oferta Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa na realizację zadania pn.: dofinansowanie organizacji konkursu pn.: „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas” w 2013 roku na kwotę 3 000,-zł.

41. oferta UKS „Lechia” na realizację zadania pn.: dofinansowanie organizacji pobytu grup i drużyn młodzieżowych w ramach integracji z Unią Europejską w 2013 roku na kwotę 4 000,-zł.

42. oferta Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty na realizację zadania pn.: dofinansowanie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej poprzez udział w świętach państwowych i rekonstrukcjach bitew w 2013 r. na kwotę 2 000,- zł.

43. oferta Polskiego Związku Emerytów Rencistów i  Inwalidów na realizacje zadania pn.: pomoc społeczna dla emerytów i rencistów znajdujących się w  trudnej  sytuacji życiowej - na kwotę  2 000,- zł;

44. oferta Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej na realizację zadania pn.: pomoc społeczna dla kombatantów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - na realizację zadania przeznacza się dotację na kwotę 2 000,- zł.

45. oferta Polskiego Związku Emerytów Rencistów i  Inwalidów na realizacje zadania pn.: pomoc społeczna poprzez organizację różnych form wypoczynku i zajęć dla najbiedniejszych seniorów z Dzierżoniowa  w 2013 roku na kwotę 2 500,- zł.

46. oferta Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałaniu Wykluczeniu Społecznemu na realizację zadania pn.: Pomoc społeczna dla osób wychodzących z bezdomności w 2013 roku na realizację zadania przeznacza się kwotę 3 000,- zł.

47. oferta Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałaniu Wykluczeniu Społecznemu na realizację zadania pn.: Wspieranie pomocy społecznej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez korzystanie z Banku Żywności w 2013 roku kwotę 2 500,-zł.

48. oferta Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” na realizację zadania publicznego pn.: ochrona zdrowia poprzez rehabilitację kobiet niepełnoprawnych z Dzierżoniowa w 2013 r. na kwotę 4 000,- zł.

49. oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji „Uśmiech” na realizację zadania publicznego pn.: doposażenie gabinetu do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym z Dzierżoniowa w 2013 roku. na kwotę 10 000,- zł.

50. oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadnia pn.: dofinansowanie ochrony zdrowia poprzez rehabilitację usamodzielniającą osób niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w 2013 r. na kwotę 3 000,- zł.

51. oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadnia pn.: Wspieranie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pn.: „Koń na receptę” w 2013 r. na realizację zadania przeznacza się dotację w kwotę 1 000,-zł.

52. oferta Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałaniu Wykluczeniu Społecznemu na realizację zadania pn.: popularyzowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Dzierżoniowa w 2013 r. na kwotę  1 500 zł.

53. oferta Fundacji ROPUH na realizację zadani publicznego pn.: wspieranie prowadzenia Dzierżoniowskiego Centrum Wolontariatu w Dzierżoniowie w 2013 r. na kwotę 10 000 zł.

54. oferta ZHP na realizację zadania publicznego pn.: wspieranie organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży  w 2013 r. na kwotę 1 000 zł.

55. oferta Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa na realizację zadania pn.: dofinansowanie organizacji konkursu pn.: „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas” w 2013 roku na kwotę 3 000,-zł.

56. oferta UKS „Lechia” na realizację zadania pn.: dofinansowanie organizacji pobytu grup i drużyn młodzieżowych w ramach integracji z Unią Europejską w 2013 roku na kwotę 4 000,-zł.

57. oferta Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty na realizację zadania pn.: dofinansowanie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej poprzez udział w świętach państwowych i rekonstrukcjach bitew w 2013 r. na kwotę 2 000,- zł.

58. oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadania publicznego pn.: wspierania działalności na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 2013 r. na kwotę 80 000,- zł.

59. oferta Polskiego Czerwonego Krzyża na realizacje zadania publicznego pn.: upowszechnianie edukacji związanej z rozwojem krwiodawstwa i bezpieczeństwem komunikacyjnym w tym szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w 2013 r. na kwotę 3 500,- zł.

60. oferta Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa na zadanie pn. „Współpraca partnerska Dzierżoniowa z miastami partnerskimi w 2013 r.” na kwotę 28.000 zł,

61. oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. Maryi Matki Kościoła - Chór „Jutrznia” na zadanie pn. „Współpraca partnerska – wymiana kulturalna polsko-czeska” na kwotę 3.000 zł,

62. oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Dzierżoniów na zadanie pn. „Współpraca partnerska z seniorami w Kluczborku”, tytuł „Współpraca i przyjaźń” na kwotę 3.000 zł.

63. oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski na realizację zadania publicznego pn.: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe  na kwotę 1.300,00 zł.

64. oferta Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu” na realizację zadania publicznego pn.: zabawa karnawałowa na kwotę 1.200,00 zł.

65. oferta Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego pn.:  zajęcia dla harcerzy z Dzierżoniowa w miejscu zamieszkania i poza nim na kwotę 1.200,00 zł.

66. oferta Dolnośląskiego Oratorium św. Jana Bosko na realizację zadania publicznego pn.: zajęcia kulturalne i rekreacyjne z elementami oazy na kwotę 1.150,00 zł.

67. oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowy „Żagiew” na realizację zadania publicznego pn.: wyjazdowe zajęcia sportowe i zajęcia na hali w miejscu zamieszkania dla młodzieży usportowionej na kwotę 1.200,00 zł.

68. oferta Międzyszkolny Klub Sportowy „Dziewiątka” na realizację zadania publicznego pn.: zajęcia sportowe na basenie na kwotę 1.200,00 zł.

69. oferta Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin na realizację zadania publicznego pn.: zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami karate na kwotę 1.150,00 zł.

70. oferta Klubu Sportowego „Sułek” przy Szkole Podstawowej nr 5  na realizację zadania publicznego pn.: zajęcia rekreacyjno-sportowe na kwotę 1.100,00 zł.

71. oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Żagiew” Dzierżoniów na realizację zadania publicznego pn.:  zajęcia sportowe na kwotę 1.150,00 zł.

72. oferta Uczniowskiego Klubu Sportowy „Lechia” na realizację zadania publicznego pn.:  zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne z elementami profilaktyki uzależnień na kwotę 1.200,00 zł.

73. oferta Fundacji Manufaktura Inicjatyw Obywatelskich na realizacje zadania publicznego pn.: prowadzenie Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie" na kwotę 100 000,-zł.

74. oferta Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Kalenica” na realizację zadania publicznego pn.: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i wyuczonej bezradności” na kwotę 3.000,00 zł.

75. oferta Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Kalenica” na realizację zadania publicznego pn.: Grupa wsparcia dla osób uzależnionych – organizacja i prowadzenie terapii w 2013 r. na kwotę 1.700,00 zł.

76. oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski na realizację zadania publicznego pn.:„Nie piję, nie biorę, nie palę bo…” na kwotę 1.400,00 zł.

77. oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja zajęć socjoterapeutycznych w 2013 r. na kwotę 2.600,00 zł.

78. oferta Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej na realizację zadania publicznego pn.:„Kształtowanie zdrowego stylu życia bez używek” na kwotę 5.400,00 zł.

79. oferta Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Kalenica” na realizację zadania publicznego pn.: Warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków  oraz członków ich rodzin w 2013 r.” na kwotę 3.000,00 zł.

80. oferta Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Kalenica” na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informującego dla osób uzależnionych  od narkotyków w 2013 r.” na kwotę 2.400,00 zł.

81. oferta Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania publicznego pn.: „Działania edukacyjno – zdrowotne z zakresu uzależnień od alkoholu i narkomanii w 2013 r.” na kwotę 1.000,00 zł.

82. oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski na realizację zadania publicznego pn.: „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla ofiar i sprawców przemocy domowej w 2013 r.” na kwotę 4.300,00 zł.

83. oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski na realizację zadania publicznego pn.: „Nowy rok szkolny bez nałogów” na kwotę 1.200,00 zł.

84. oferta Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Kalenica” na realizację zadania publicznego pn.: "Zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków oraz ich rodzin w 2013 r. na kwotę 2.500,00 zł.

85. oferta Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania publicznego pn.: "wspieranie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie półkolonii z wycieczkami" na kwotę 1 460,00 zł.

86. oferta Stowarzyszenia Oratorium św. Jana Bosko na realizację zadania publicznego pn.: "wspieranie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wyjazdów kulturalnych z elementami oazy" na kwotę 1 460,00 zł.

87. oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Żagiew" na realizację zadania publicznego pn.: "wspieranie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych w miejscu zamieszkania bądź wyjazdowych dla młodzieży usportowionej" na kwotę 1 450,00 zł.

88. oferta Związku Harcerstwa Polskiego, Oddział Dzierżoniów na realizację zadania publicznego pn.:"wspieranie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie zajęć rekreacyjno-sportowych" na kwotę 1 450,00 zł.

89. oferta MKS "Dziewiątka" na realizację zadania publicznego pn.:"wspieranie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie zajęć rekreacyjno - sportowych na basenie" na kwotę 1 450,00 zł.

90. oferta Stowarzyszenia Klub Abstynenta "Na Pawłowym Wzgórzu" na realizację zadania publicznego pn.:"wspieranie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie zajęć z elementami profilaktyki uzależnień na kwotę 1 450,00 zł.

91. oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania publicznego pn.:"wspieranie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie kolonii zdrowotnej nad morzem" na kwotę 1 450,00 zł.

92. oferta MKS "Żagiew" na realizację zadania publicznego pn.:"wspieranie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie obozu sportowo rekreacyjnego" na kwotę 1 450,00 zł.

 


Liczba odwiedzin : 751
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Polowczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Polowczyk
Czas wytworzenia: 2013-01-28 11:47:23
Czas publikacji: 2013-01-28 11:47:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak