Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego pn.: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym prowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie, w latach 2015 – 2017”


2014-12-18 09:01:54
Wyniki wyboru ofert na realizację zadań publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; działań na rzecz osób w wieku emerytalnym;działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 
2014-11-27 13:12:29
Wybranie oferty Fundacji Manufaktura Inicjatyw

 
2014-09-19 12:46:08
Wyniki wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2014 roku

 
2014-02-14 14:03:17
Wyniki wyboru ofert na realizację zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2014 roku.

 
2013-12-31 10:45:15