Udostępnianie informacji nieopublikowanych w BIP 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art. 10. ust. 2).

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres:  Urząd Miasta Biuro Obsługi Klienta, ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów.

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 
 

Liczba odwiedzin : 1350
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Banaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Banaś
Czas wytworzenia: 2016-08-25 10:41:16
Czas publikacji: 2019-03-15 14:11:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak