Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
2/3 - 1/13 - Zezwolenie (decyzja) w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art.7 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 
2013-03-29 10:08:57
1/3 – 1/13 Wniosek dotyczący wydania zezwolenia (decyzji) w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Dzierżoniowska 31, 58-260 Bielawa

 
2013-02-25 14:06:42