Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr XXXVIII/270/13 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 
2013-08-29 13:14:18
Nr XXXVIII/269/13 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2013 rok

 
2013-08-29 13:13:40
Nr XXXVIII/268/13 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Dzierżoniowa (Rondo przy Synagodze)

 
2013-08-29 13:12:25
Nr XXXVIII/267/13 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Dzierżoniów

 
2013-08-29 13:11:29
Nr XXXVIII/266/13 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2013-2015

 
2013-08-29 12:59:18
Nr XXXVIII/265/13 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Dzierżoniowa

 
2013-08-29 12:58:31
Nr XXXVIII/264/13 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

 
2013-08-29 12:56:47
Nr XXXVIII/263/13 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 
2013-08-29 12:55:07
Nr XXXVIII/262/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad sprzedaży towarów na targowisku oraz określenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłat targowych

 
2013-08-29 12:42:33