Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza i Mierniczej w Dzierżoniowie – działki nr 322 i 312 obręb Centrum

Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza i Mierniczej w Dzierżoniowie – działki nr 322 i 312 obręb Centrum

2018-05-21 12:41:52
Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji dozowania acetonu do linii produkcyjnej w istniejącym zakładzie przy ul. Pieszyckiej 10 w Dzierżoniowie (zakład położony w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa w Dzierżoniowie – działki 129/4, 119/5, 120/4 obręb Zachód)

Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji dozowania acetonu do linii produkcyjnej w istniejącym zakładzie przy ul. Pieszyckiej 10 w Dzierżoniowie (zakład położony w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa w Dzierżoniowie – działki 129/4, 119/5, 120/4 obręb Zachód)

2018-05-21 12:38:52
Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie polegające na budowie zakładu do produkcji elementów ekranów ciekłokrystalicznych (BLU) stosowanych do produkcji monitorów komputerowych i telewizorów (teren położony w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa w Dzierżoniowie – działki 88/3, 89/3, 90/3, 91/3, 93/7, 15/2, 14, 47/5, 52/3, 53, 13/4, 57/5, 12, 11, 9, 10, 8, 7, 6/2, 87/5 obręb Zachód – ).

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie polegające na budowie zakładu do produkcji elementów ekranów ciekłokrystalicznych (BLU) stosowanych do produkcji monitorów komputerowych i telewizorów (teren położony w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa w Dzierżoniowie – działki 88/3, 89/3, 90/3, 91/3, 93/7, 15/2, 14, 47/5, 52/3, 53, 13/4, 57/5, 12, 11, 9, 10, 8, 7, 6/2, 87/5 obręb Zachód – teren oznaczony w miejscowym).

2018-05-21 12:37:55
Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji dozowania acetonu do linii produkcyjnej w istniejącym zakładzie przy ul. Pieszyckiej 10 w Dzierżoniowie

Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji dozowania acetonu do linii produkcyjnej w istniejącym zakładzie przy ul. Pieszyckiej 10 w Dzierżoniowie

2018-05-21 12:35:13
Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie domu jednorodzinnego wraz z warsztatem samochodowym. Przedsięwzięcie realizowane na terenie działki nr 654/1 obręb Przedmieście w Dzierżoniowie przy ul. Wojska Polskiego.

Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie domu jednorodzinnego wraz z warsztatem samochodowym. Przedsięwzięcie realizowane na terenie działki nr 654/1 obręb Przedmieście w Dzierżoniowie przy ul. Wojska Polskiego.

2018-05-21 12:32:49
Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domu jednorodzinnego wraz z warsztatem samochodowym. Przedsięwzięcie realizowane na terenie działki nr 654/1 obręb Przedmieście w Dzierżoniowie przy ul. Wojska Polskiego.

Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domu jednorodzinnego wraz z warsztatem samochodowym. Przedsięwzięcie realizowane na terenie działki nr 654/1 obręb Przedmieście w Dzierżoniowie przy ul. Wojska Polskiego.

2018-05-21 12:31:32
Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną, droga stanowić będzie dojazd do terenów usługowych - wjazd ulica Wrocławska w okolicy ul. Piaskowej.

Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną, droga stanowić będzie dojazd do terenów usługowych - wjazd ulica Wrocławska w okolicy ul. Piaskowej.
2008-12-05 13:06:55
Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji tankowania gazu ziemnego CNG w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 18 (działka nr 174/8 obręb Zachód)

Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji tankowania gazu ziemnego CNG w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 18 (działka nr 174/8 obręb Zachód)
2008-12-05 09:22:37
Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną od ulicy Wrocławskiej do terenów usługowo-mieszkaniowych (długość drogi 115 metrów, szerokość drogi wraz z ścieżką rowerową 11 metrów). Przedsięwzięcie realizowane na działkach nr 366, 387/47, 387/48, 385/3, 386/3 obręb Nowe Miasto.

Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną od ulicy Wrocławskiej do terenów usługowo-mieszkaniowych (długość drogi 115 metrów, szerokość drogi wraz z ścieżką rowerową 11 metrów). Przedsięwzięcie realizowane na działkach nr 366, 387/47, 387/48, 385/3, 386/3 obręb Nowe Miasto.
2008-10-24 13:59:09
Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji tankowania gazu ziemnego CNG w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 18 (działka nr 174/8 obręb Zachód). Zakres rozbudowy obejmuje posadowienie dodatkowej sprężarki gazu o wydajności 45 Nm3/h.

Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji tankowania gazu ziemnego CNG w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 18 (działka nr 174/8 obręb Zachód). Zakres rozbudowy obejmuje posadowienie dodatkowej sprężarki gazu o wydajności 45 Nm3/h.
2008-10-20 09:20:06