Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie 

 
 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie dotycząca ochrony danych osobowychZgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że administratorem danych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie jest Gmina Miejska Dzierżoniów, ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1666 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 902). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 31484
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Beker
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2016-10-05 12:15:25
Czas publikacji: 2016-10-18 09:59:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak