Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIV/374/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu garaży i umów dzierżawy gruntów zabudowanych garażami na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej

2016-11-16 12:00:01
Uchwała Nr LIV/380/14 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

 
2014-11-04 14:24:47
Uchwała Nr LIV/379/14 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 
2014-11-04 14:23:32
Uchwała Nr LIV/378/14 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2014 rok

 
2014-11-04 14:22:21
Uchwała Nr LIV/377/14 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

 
2014-11-04 14:21:04
Uchwała Nr LIV/376/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieniem Miasta

 
2014-11-04 14:19:58
Uchwała Nr LIV/375/14 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rzecz Województwa Dolnośląskiego

 
2014-11-04 14:18:45
Uchwała Nr LIV/373/14 w sprawie zaliczenia nowo wybudowanego odcinka ul. Parkowej w Dzierżoniowie do kategorii dróg gminnych

 
2014-11-04 14:14:59
Uchwała Nr LIV/372/14 w sprawie nadania Statutu Muzeum Miejskiemu Dzierżoniowa

 
2014-11-04 14:13:29
Uchwała Nr LIV/371/14 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
2014-11-04 14:11:36