Informacje o Wydziale Organizacyjnym 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 

 

sprawy Wydziału Organizacyjnego załatwiane są w Biurze Obsługi Klienta, wejście „za żelazną bramą”, parter stanowisko nr 1, INFORMACJA

SEKRETARZ MIASTA - Anna Grochowina tel. 74 645 08 08
e-mail: agrochowina@um.dzierzoniow.pl

wejście główne, II piętro, pokój nr 22 (możliwy dojazd windą, wejście „za żelazną bramą” – poz. nr 4 na przycisku w windzie).

Katarzyna Droszczak -sprawy organizacyjno-prawne  (pokój nr 22)
tel. 74 645 08 08

e-mail: kdroszczak@um.dzierzoniow.pl

 

1) Biuro Obsługi Urzędu i Kadr

Anna Beker - Kierownik (pokój nr 21)                
tel. 74 645 08 09
e-mail: abeker@um.dzierzoniow.pl

Iwona Frydmańska -kadry (pokój nr 21)
tel. 74 645 08 09
e-mail: ifrydmanska@um.dzierzoniow.pl


Małgorzata Szczakowska -sprawy gospodarcze i archiwum (pokój nr 22)
tel. 74 645 08 10
e-mail: mszczakowska@um.dzierzoniow.pl

Mariusz Winiarz - archiwum (pokój nr 26)

tel.74 645 03 96

e-mail: mwiniarz@um.dzierzoniow.pl


Realizuje następujace zadania:
1) organizacja, funkcjonowanie i planowanie pracy Urzędu,
2) sporządzanie projektów aktów prawnych Burmistrza Miasta i ich emisja,
3) nadzór nad dokumentacją oraz zdrażanie zmian w dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania,
4) prowadzneie kompleksowej dokumentacji kadrowej dot.zatrudniania pracowników Urzędu i kierowników jednostek podległych gminie,
5) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników,
6) prowadzenie spraw związanych z praktykami i stażami,
7) prowadzenie archiwum,
8) administrowanie lokalami użytkowymi zarządzanymi przez Urząd,
9) prowadznei spraw związanych z administrowaniem obiektem Ratusza.

Sekretariat

wejście główne, I piętro, pokój nr 12 (możliwy dojazd windą, wejście „za żelazną bramą” – poz. nr 2 na przycisku w windzie)

Paulina Krawczuk/ Katarzyna Majchrzak    
tel. 74 645 08 00
e-mail: pkrawczuk@um.dzierzoniow.pl
            kmajchrzak@um.dzierzoniow.pl


Beata Krukiewicz             
tel. 74 645 08 00  
e-mail: bkrukiewicz@um.dzierzoniow.pl

Realizuje następujące zadania:
1) prowadzenie obsługi sekretarskiej Burmistrza i Zastępców Burmistrza,
2) emisja i prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza,
3) prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji, kierowanych do Burmistrza,
4) sporządzanie sprawozdań z pracy Burmistrza,
5) prowadzenie rejestru jednostek podlełych miastu,
6) prowadzenie dokumentacji zgromadzenia wspólników spółek gminnych.
 
3) Biuro Obsługi Klienta http://bip.um.dzierzoniow.pl/Article/id,175.html

 

Liczba odwiedzin : 2189
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Droszczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2003-06-24 13:52:58
Czas publikacji: 2018-09-19 10:02:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak