Plan sesji na 2019 rok 

 
 

 

POSTANOWIENIE PROCEDURALNE NR 1/2018

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

w sprawie przyjęcia harmonogramu sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa na rok 2019

 

§ 1

Przyjmuje się niniejszy harmonogram sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa na rok 2019: 

 

Lp.

Data sesji

w 2019 roku

Tematy

1.

28 stycznia

 1. Sesja sprawozdawcza.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał.

2.

25 lutego

 1. Informacja o sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Dzierżoniowie.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał.

3.

25 marca

 1. Przedstawienie sprawozdań rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy (Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej).
 2. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2018 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji Dzierżoniowskiego Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał.

4.

29   kwietnia

 

 1. Przedstawienie sprawozdania rzeczowego jednostek organizacyjnych: Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa za 2018 r.
 3. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w 2018 r.
 4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Miastami Partnerskimi.
 5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym z programów pomocy publicznej.
 7. Informacja o planie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości oraz planach zagospodarowania przestrzennego w 2018 r.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał.

5.

27 maja

 1. Przedstawienie raportu o stanie miasta.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny za 2018 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji „Programu Dzierżoniów przyjazny seniorom” za 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał.

6.

24 czerwca

 

 1. Przyjęcie raportu o stanie miasta (poprzedzona debatą).
 2. Absolutorium.
 3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał.

7.

 

26   sierpnia

 1. Założenia do budżetu miasta na 2020 rok.
 2. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
 3. Raport Monitoringu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał.

8.

30 września

 1. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przedsięwzięć.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał.

9.

 

28 października

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał, w tym w sprawie podatków lokalnych.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów w roku szkolnym 2018/2019.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał.

10.

25 listopada

Rozpatrzenie projektów uchwał.

11.

30 grudnia

 1. Uchwalenie budżetu miasta na rok 2020.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał.

§ 2

Postanowienie proceduralne wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Andrzej Darakiewicz

 

Liczba odwiedzin : 108
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Miejska Dzierżoniowa
Czas wytworzenia: 2019-01-03 14:34:03
Czas publikacji: 2019-01-03 14:34:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak