Zespół Radców Prawnych 

 
 

Lucyna Musiał – Koordynator Zespołu
tel. 74 645 08 95

Mariola Kałużna                             
tel. 74 645 08 11

Andrzej Niedźwiecki                          
tel. 74 645 08 37

Realizuje zadania z zakresu obsługi prawnej Urzędu:
1.opiniowanie pod względem prawnym, redakcyjnym i skutków prawnych projektów uchwał, zarządzeń i pism,
2.opiniowanie (na wniosek) pod względem prawnym decyzji przygotowywanych przez wydziały,
3.współudział w przygotowywaniu projektów aktów prawa miejscowego oraz uchwał o charakterze ogólnym,
4.obsługa prawna i doradztwo na rzecz Burmistrza, Rady, wydziałów i pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu,
5.prowadzenie zastępstwa procesowego w sprawach sądowych i przed NSA,
6.opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień,
7.wydawanie opinii prawnych dotyczących umorzenia wierzytelności oraz zawieranie ugód w sprawach majątkowych,
8.wydawanie opinii prawnych na wniosek kierowników komórek organizacyjnych urzędu, 9. opiniowanie spraw dotyczących udzielania zamówień publicznych,
9.prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu z zakresu obowiązującego prawa.

 

Liczba odwiedzin : 1113
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Droszczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2003-06-24 12:13:01
Czas publikacji: 2018-01-11 14:48:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak