Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zasady przeprowadzania konroli, przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Dzierżoniowa

2019-03-20 12:16:00
Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny

2019-03-15 14:56:09
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 2018-2022

2019-02-26 15:25:34
Miejski Program Rozwiązywania Problemow Alkoholowych

2019-02-26 15:24:11
Dzierżoniowski Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

2018-02-20 11:33:50
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

2018-01-22 12:32:02
Program Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2015-2020

2016-04-04 15:30:56
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2016-2020

2016-02-09 15:14:42