Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zasady przestrzegania konroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Dzierżoniowa

2018-07-16 09:27:08
Dzierżoniowski Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

2018-02-20 11:33:50
Miejski Program Profilaktyki i rozwiazywania Problemów Alkoholowych n a2018

2018-02-20 11:32:08
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

2018-01-22 12:32:02
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013-2017

2016-05-13 12:24:38
Program Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2015-2020

2016-04-04 15:30:56
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2016-2020

2016-02-09 15:14:42