Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXX/221/12 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Dzierżoniowa

 
2013-02-06 08:31:20
Uchwała Nr XXX/220/12 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 
2013-02-06 08:29:37
Uchwała Nr XXX/219/12 w sprawie dokonania zmiany Budżetu MIasta na 2012 rok

 
2013-02-06 08:28:17
Uchwała Nr XXX/218/12 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego

 
2013-02-06 08:27:01
Uchwała Nr XXX/217/12 w sprawie wydzierżawienia gruntu

 
2013-02-06 08:25:38
Uchwała Nr XXX/216/12 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na stałe obwody głosowania

 
2013-02-06 08:23:59
Uchwała Nr XXX/215/12 w sprawie przyjęcia MIejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

 
2013-02-06 08:22:01
Uchwała Nr XXX/214/12 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2013-02-06 08:19:22
Uchwała Nr XXX/213/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
2013-02-06 08:17:10
Uchwała Nr XXX/212/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Dzierżoniowa, na których zamieszkują mieszkańcy

 
2013-02-06 08:04:17