Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIII/366/14 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 
2014-10-02 15:04:38
Uchwała Nr LIII/365/14 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2014 rok

 
2014-10-02 15:02:25
Uchwała Nr LIII/364/14 w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu Miasta Dzierżoniowa oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu

 
2014-10-02 15:00:20
Uchwała Nr LIII/363/14 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty na rok 2015

 
2014-10-02 14:58:45
Uchwała Nr LIII/362/14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym na rok 2015

 
2014-10-02 14:55:22
Uchwała Nr LIII/361/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

 
2014-10-02 14:45:35
Uchwała Nr LIII/360/14 w sprawie powierzenia Gminie Dzierżoniów zadania zarządzania drogą gminną

 
2014-10-02 14:43:45
Uchwała Nr LIII/359/14 w sprawie zmiany porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie przyjęcia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

 
2014-10-02 14:42:05
Uchwała Nr LIII/358/14 w sprawie wynajęcia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 
2014-10-02 14:39:00
Uchwała Nr LIII/357/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży towarów na targowisku oraz określenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłat targowych w mieście

 
2014-10-02 14:32:29