Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXV/184/12 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Dzierżoniowa

 
2013-10-31 12:33:13
Uchwała nr XXV/183/12 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok

 
2013-10-31 12:27:08
Uchwała nr XXV/182/13 w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniowa”

 
2013-10-31 12:24:57
Uchwała nr XXV/181/12 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2013-10-31 12:23:02
Uchwała nr XXV/180/12 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2012-2015

 
2013-10-31 12:13:48
Uchwała nr XXV/179/12 w sprawie zasad sprzedaży towarów na targowisku oraz określenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłat targowych w mieście

 
2013-10-31 11:08:29
UCHWAŁA NR XXV/178/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego pomiędzy Cmentarzem komunalnym, zabudową mieszkaniową przy ulicy Piaskowej, ulicą Armii Krajowej i południową granicą planu miejscowego uchwalonego przez Radę Miejską Dzierżoniowa uchwałą nr LIX/402/06 z dnia 26 czerwca 2006 r.

 
2013-06-13 12:12:05
UCHWAŁA NR XXV/177/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Kilińskiego, Ciepłowniczej i Pieszyckiej w Dzierżoniowie

 
2013-06-13 12:10:55